Finanse

Firmowy samochód na leasing

Początki leasingu

Najpierw zawsze pojawia się pomysł, potrzeba pozyskania czegoś do swojej firmy. W tym artykule skupimy się na samochodach bo jak zdecydowana większość przedsiębiorców bardzo dobrze wie, bez auta ciężko prowadzić działalność. To niewątpliwy komfort i szansa na spokojne dojechanie do swoich klientów a także do osób, które biorą czynny udział w życiu każdego przedsiębiorcy, jak np. księgowi. Zakup takiego samochodu z budżetu firmy może być jednak dość kłopotliwy, bo nie każdy może sobie pozwolić na wydatek rzędu stu tysięcy złotych. Dlatego też szuka się alternatywnych sposobów finansowania. Jednym z nich jest leasing samochodu poznań. Obecnie jest to najpopularniejsza metoda pozyskiwania środków trwałych do firmy. Alternatywą jest kredyt, jednak jest to rozwiązanie o wiele trudniejsze do uzyskania i wiążące się ze znacznie większą liczbą formalności. Leasing jest tak prosty do otrzymania, ponieważ w dobie olbrzymiej popularności firmy leasingowe starają się stwarzać jak najmniejsze wymagania, dzięki czemu nawet przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje działalności bardzo krótki czas mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku leasingowego – oczywiście nie w tak atrakcyjnych warunkach, jak ma to miejsce w przypadku właścicieli firm z wieloletnim stażem rynkowym, jednak nadal to świetne rozwiązanie biorąc pod uwagę fakt, że taki przedsiębiorca nie ma szans na uzyskanie kredytu.

Operacyjny czy finansowy

Tak naprawdę to najlepszym rozwiązaniem jest przyrównanie obydwu form leasingu do swojego przedsiębiorstwa i analiza, która opcja jest bardziej atrakcyjna. Czasami może być to leasing finansowy, czasami operacyjny. Niestety, niewiele przedsiębiorców tak robi. Warto zauważyć, że leasing operacyjny jest o wiele bardziej popularny i zawiera się na niego około trzech czwartych wszystkich umów leasingowych. Pamiętajmy także, że umowa leasingowa jest długoterminowa dlatego bardzo ważna jest analiza rynku i zastanowienie się, czy przez najbliższe kilka lat będziemy w stanie każdego miesiąca spłacać to zobowiązanie. Przed podpisaniem umowy konieczne jest zapoznanie się nie tylko z umową leasingową lecz także z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, gdzie znajdują się wszystkie istotne informacje.

Leasing w obcej walucie

Leasing walutowy w czasach globalizacji

W czasach szerzącej się globalizacji, otwartych nowych granic handlowych coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na rozprzestrzenianie swych udziałów poza granicami kraju. Nawet mali przedsiębiorcy nie boją się nawiązywać kontaktów biznesowych nie tylko w obszarze Europy, ale również i na innych kontynentach. I tu warto przybliżyć samochody leasing w walucie. Co prawda, rozwiązanie to w obecnych czasach jest zdecydowanie mniej popularne, niż jeszcze kilka lat temu, jednak nadal bardzo dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z jego zasadami, gdyż może okazać się, że akurat dla danego przedsiębiorstwa będzie ono idealne.

Działasz międzynarodowo, leasinguj międzynarodowo w wygodnej walucie

Niestabilność kursów walutowych od zawsze spędzała sen z oczu wszystkim inwestorom, kredytobiorcom itp. operującym na zagranicznych kapitałach. Naturalne, więc że powstała na rynku usług leasingowych propozycja dla przedsiębiorców uzyskujących stałe lub przynajmniej okresowo powtarzające się przychody w obcych walutach. Gdy firma działa międzynarodowo, pragnąc ustabilizować swoje wyniki finansowe, niemal oczywista wydaje się chęć dążenia do naliczania kosztów w tej samej walucie co przychody.

Krótka charakterystyka leasingu w obcej walucie.

Leasing walutowy kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw obracającymi zagranicznymi walutami. Wszelkie płatności leasingowe dokonywane są w obcej walucie, z wyjątkiem podatku VAT naliczanego w złotówkach. Tutaj również mogą wystąpić niekorzystne rozwiązania finansowe wynikające ze złych kursów po jakich przeliczane są opłaty, dlatego wszystko musi zostać bardzo dokładnie przeanalizowane. Istnieją przypadki, w których spread będzie mniejszy i będzie opłacalny, w innych kompletnie niekorzystny.

Leasing walutowy w perspektywie przyszłości

Przedsiębiorcy zawierający umowy w obcych walutach obecnie jeszcze tego tak bardzo nie odczuwają, ale spekuluje się, że w niedalekiej przyszłości będziemy obserwować wzrost cen w tej opcji leasingowej. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się jednak skorzystać z leasingu w złotówkach i nie patrzeć z przerażeniem na nadchodzące zmiany. Dostawcy usług leasingowych mogą zaostrzyć politykę obrotu zagranicznym kapitałem z uwagi na korzystanie przez leasingobiorców z walut o niższym oprocentowaniu niż złote.

Podstawy przedsiębiorczości- pisownia: leasing czy lising

Co to jest leasing/lising?

Leasing oznacza umowę cywilnoprawną między stroną finansującą dany przedmiot (leasingodawca posiadający prawa własności), a stroną użytkującą (leasingobiorca) zawartą na określony czas po kosztach nie mniejszych niż wartość przedmiotu. Można założyć, że leasing jest głównie przeznaczony dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ponieważ mimo tego, że istnieje coś takiego jak dobry leasing konsumencki, który jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają własnych firm, to nie jest on w ogóle spopularyzowany i bardzo niewielka liczba przedsiębiorstw leasingowych posiada go w swoich ofertach. Leasing dzieli się również na leasing finansowy i operacyjny. Formy te różnią się między sobą i dlatego przed zawarciem umowy leasingowej należy dokładnie zapoznać się z każdym rozwiązaniem i przeanalizować je pod swoją działalność gospodarczą, gdyż może się okazać, że jedno z nich będzie zdecydowanie bardziej opłacalne niż to drugie.

Dlaczego nie lising?

Wbrew identycznej wymowie oraz ogólnie panującej tendencji do spolszczania wyrazów obcych wciąż jedyną poprawną formą pisowni jest leasing (nie lising). Przy wprowadzaniu tego pojęcia do Polski obserwowano próby utrwalenia zapisu fonetycznego jako naszego standardu krajowego. Jednak ostatecznie z biegiem czasu oficjalnie zostaliśmy tylko z wersją zapożyczoną. Zatem wpisując to słowo w wyszukiwarkach internetowych nie natrafimy na żaden sensowny artykuł dotyczący interesującego nas zagadnienia., a szukając w słownikach narazimy się jedynie na stratę czasu. Naszym zdaniem usilne próby dbania o czystość językową w dzisiejszych czasach mijają się trochę z celem. W dobie globalizacji i otwartości rynku pojęcia w biznesie powinny być ujednolicone językowo. Znacznie usprawniłoby to współpracę międzynarodową oraz  pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Przygoda przedsiębiorcy i informacje o leasingu

Decyzja o skorzystaniu z leasingu

Pan Leszek Kowalski jest młodym przedsiębiorcą. Jego firma istniejąca już dwa lata odnosi coraz większe sukcesy na rynku. Możliwości współpracy z coraz to nowszymi partnerami biznesowymi wymagają od właściciela zatrudnienia przedstawicieli handlowych oraz zakupu dla nich samochodów służbowych. Pan Kowalski rozważając przeróżne oferty kredytowe ostatecznie jednak postanowił sięgnąć po rozwiązanie alternatywne. Bezpośredni zakup takich przedmiotów leasingowych również nie wchodził w grę z uwagi na ich olbrzymią cenę. Jedno auto to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wybrał opcję pozyskania samochodów służbowych w umowie na leasing warszawa. Wziął pięć samochodów w ratach leasingowych, z których będzie mógł korzystać przez następne pięć lat spłacając w tym czasie ustalone w umowie raty leasingowe. Maszyny nie staną się jego własnością, odpowiada z nie prawnie, ale w razie wypadku ubezpieczenie zwrócone będzie firmie udostępniającej auta.

Czemu leasing?

W planie przedsiębiorstwa pana Kowalskiego wykorzystanie samochodów przeznaczone jest na pięć lat. Dodatkowo wszystkim zależy na krótkim czasie finalizacji umowy. Dodatkowo właściciel ma na uwadze ostatnie problemy przy określaniu zdolności kredytowej przy poprzednich inwestycjach. W porównaniu do kredytu jest to po prostu rozwiązanie o wiele prostsze, szybsze, ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności niezbędnych do wypełnienia oraz z o wiele niższymi wymaganiami, dzięki czemu nawet dość nowi przedsiębiorcy mogą z powodzeniem starać się o finansowanie na mocy leasingu.

Co pan Leszek zyska wybierając leasing?

Z opcji umów leasingowych korzystają najczęściej właśnie młode przedsiębiorstwa. Znacznie prostsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego, pozwolą panu Kowalskiemu szybciej uzyskać potrzebny sprzęt i rozpocząć zaplanowane działania biznesowe. Dodatkowo wpłatę początkową oraz raty leasingowe w całości będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Co więcej, odliczeniu podlega również VAT. Jego wielkość jest jednak zależna od kilku czynników, dlatego najlepiej skonsultować wszystko ze swoją księgową. Bezsprzecznie największą zaletą jest fakt, że w bardzo krótkim czasie będzie w stanie włączyć do swojego przedsiębiorstwa niezbędne pojazdy i zacząć czerpać z nich korzyści.

Leasing finansowy to rozwiązanie nie dla każdego

Pojęcie leasingu finansowego

Leasing finansowy dzieli się na część odsetkową i część kapitałową, lecz jedynie ta pierwsza zalicza się do kosztu uzyskania przychodu. Przedmiot leasingowany znajduje się w ewidencji środków trwałych u leasingobiorcy, zatem może on z tego tytułu dokonać odpisów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingowany przechodzi w posiadanie strony opłacającej składkę leasingową. Leasing finansowy ma swoją alternatywę i jest nią leasing operacyjny, gdzie nie trzeba spłacić całości. Obowiązkowe jest zamortyzowanie 40 procent wartości środka trwałego w czasie umowy. Jeśli jednak przedsiębiorca chce po jej zakończeniu być właścicielem danego przedmiotu to musi opłacić kwotę wykupu, która będzie stanowiła resztę nieopłaconej wartości. Tutaj z kolei w koszty wpisuje się całe raty leasingowe oraz opłatę wstępną, a przedmiot leasingowany widnieje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy.

Dlaczego nie każdy korzysta z leasingu finansowego?

Leasing finansowy charakteryzuje się dużym wkładem gotówki już na początku zawierania umowy. Przy zawarciu umowy leasingobiorca zobowiązany jest wpłacić podatek VAT naliczony od wartości przedmiotu. Generowane koszty na pierwszym etapie powodują, że na leasing finansowy mogą pozwolić sobie głównie duże korporacje. Warto również dodać, że jest to świetny sposób na znaczne obniżenie podatku dochodowego przez tzw. jednorazową amortyzację, jednak trzeba spełnić szereg wymagań by móc to zrobić. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że leasing operacyjny jest obciążony stałym podatkiem takim samym jak za usługi – 23%. Natomiast leasing finansowy nie ma stałej stopy procentowej podatku i jest ona zależna od tego, jaka faktura zostanie wystawiona na dany środek trwały. Dlatego też w jednych sytuacjach jeden będzie bardziej odpowiedni, w innych inny.

Kiedy większym przedsiębiorcom też opłaca się zrezygnować z leasingu finansowego?

Mało uzasadnione jest również korzystanie z usługi leasingu finansowego w przypadku stosunkowo krótkiego okresu użytkowania przedmiotu leasingowanego. Rozsądniejsze wówczas będzie wybranie formy leasingu operacyjnego, która umożliwi zmniejszenie podstawy opodatkowania. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest przeanalizowanie obydwu rozwiązań leasingowych porównując je do swojego przedsiębiorstwa i na tej podstawie wybranie najbardziej korzystnego.

Leasing – alternatywa kredytu

A może leasing?

Zewsząd jesteśmy atakowani coraz to nowszymi ofertami kredytowymi. Inwestujący przedsiębiorca powinien być niemal pewny konieczności podłączenia się do tej machiny bankowości. Jednak przed podjęciem ważnych decyzji warto pamiętać również o alternatywnym rozwiązaniu jakim jest leasing. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach to właśnie ta forma finansowania zewnętrznego inwestycji zyskuje najwięcej nowych chętnych. Każdego roku przychody do portfeli leasingowych biją kolejne rekordy, a stale liderem jeśli chodzi o najpopularniejsze leasingowe środki trwałe są samochody osobowe do trzech i pół tony.

Na czym polega leasing?

Umową leasingową nazywamy cywilnoprawne przekazanie przez jedną ze stron (leasingodawca) praw drugiej stronie (leasingobiorca) do użytkowania rzeczy na określony okres czasu za wynagrodzenie równe co najmniej cenie zakupu rzeczy. Ważnym aspektem zawarcia takiej umowy jest fakt, że leasingowany przedmiot nie staje się własnością leasingobiorcy. W większości przypadków wykorzystanie tej alternatywy obserwuje się wśród nowo powstałych małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, trzeba tutaj także powiedzieć o tym, że istnieją dwie formy finansowania leasingowego. Pierwszą jest leasing operacyjny, który cieszy się ogromną popularnością. W jego przypadku w koszty wpisuje się opłatę inicjalną wraz z ratami leasingowymi. Występuje tutaj także wykup, który trzeba opłacić, jeśli chce się po zakończeniu umowy leasingowej zostać wyłącznym właścicielem jakiegoś środka trwałego. Leasing finansowy jest jego alternatywą i tutaj nie ma wykupu. W koszty wpisuje się odpisy amortyzacyjne wraz z odsetkami leasingowymi.

Kiedy warto decydować się na leasing?

Pomimo zdecydowanie prostszych i szybszych formalności nie zawsze umowy leasingowe są korzystniejsze od zawierania kredytów. Przed zdecydowaniem się na wybór takiej alternatywy warto jest dokładnie określić swoje potrzeby i oczekiwania. Zawieranie umów leasingowych bardziej jest wskazane przy chęci pozyskania przedmiotów przeznaczonych na zużycie, np. środki transportu, maszyny, sprzęt komputerowy itp. To także idealny sposób na pozyskanie tych maszyn przy niewielkim jednorazowym koszcie, ponieważ wielu przedsiębiorców z pewnością ma problem z wydaniem jednorazowym kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.