Leasing finansowy to rozwiązanie nie dla każdego

Pojęcie leasingu finansowego

Leasing finansowy dzieli się na część odsetkową i część kapitałową, lecz jedynie ta pierwsza zalicza się do kosztu uzyskania przychodu. Przedmiot leasingowany znajduje się w ewidencji środków trwałych u leasingobiorcy, zatem może on z tego tytułu dokonać odpisów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingowany przechodzi w posiadanie strony opłacającej składkę leasingową. Leasing finansowy ma swoją alternatywę i jest nią leasing operacyjny, gdzie nie trzeba spłacić całości. Obowiązkowe jest zamortyzowanie 40 procent wartości środka trwałego w czasie umowy. Jeśli jednak przedsiębiorca chce po jej zakończeniu być właścicielem danego przedmiotu to musi opłacić kwotę wykupu, która będzie stanowiła resztę nieopłaconej wartości. Tutaj z kolei w koszty wpisuje się całe raty leasingowe oraz opłatę wstępną, a przedmiot leasingowany widnieje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy.

Dlaczego nie każdy korzysta z leasingu finansowego?

Leasing finansowy charakteryzuje się dużym wkładem gotówki już na początku zawierania umowy. Przy zawarciu umowy leasingobiorca zobowiązany jest wpłacić podatek VAT naliczony od wartości przedmiotu. Generowane koszty na pierwszym etapie powodują, że na leasing finansowy mogą pozwolić sobie głównie duże korporacje. Warto również dodać, że jest to świetny sposób na znaczne obniżenie podatku dochodowego przez tzw. jednorazową amortyzację, jednak trzeba spełnić szereg wymagań by móc to zrobić. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że leasing operacyjny jest obciążony stałym podatkiem takim samym jak za usługi – 23%. Natomiast leasing finansowy nie ma stałej stopy procentowej podatku i jest ona zależna od tego, jaka faktura zostanie wystawiona na dany środek trwały. Dlatego też w jednych sytuacjach jeden będzie bardziej odpowiedni, w innych inny.

Kiedy większym przedsiębiorcom też opłaca się zrezygnować z leasingu finansowego?

Mało uzasadnione jest również korzystanie z usługi leasingu finansowego w przypadku stosunkowo krótkiego okresu użytkowania przedmiotu leasingowanego. Rozsądniejsze wówczas będzie wybranie formy leasingu operacyjnego, która umożliwi zmniejszenie podstawy opodatkowania. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest przeanalizowanie obydwu rozwiązań leasingowych porównując je do swojego przedsiębiorstwa i na tej podstawie wybranie najbardziej korzystnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × 1 =