Podstawy przedsiębiorczości- pisownia: leasing czy lising

Co to jest leasing/lising?

Leasing oznacza umowę cywilnoprawną między stroną finansującą dany przedmiot (leasingodawca posiadający prawa własności), a stroną użytkującą (leasingobiorca) zawartą na określony czas po kosztach nie mniejszych niż wartość przedmiotu. Można założyć, że leasing jest głównie przeznaczony dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ponieważ mimo tego, że istnieje coś takiego jak dobry leasing konsumencki, który jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają własnych firm, to nie jest on w ogóle spopularyzowany i bardzo niewielka liczba przedsiębiorstw leasingowych posiada go w swoich ofertach. Leasing dzieli się również na leasing finansowy i operacyjny. Formy te różnią się między sobą i dlatego przed zawarciem umowy leasingowej należy dokładnie zapoznać się z każdym rozwiązaniem i przeanalizować je pod swoją działalność gospodarczą, gdyż może się okazać, że jedno z nich będzie zdecydowanie bardziej opłacalne niż to drugie.

Dlaczego nie lising?

Wbrew identycznej wymowie oraz ogólnie panującej tendencji do spolszczania wyrazów obcych wciąż jedyną poprawną formą pisowni jest leasing (nie lising). Przy wprowadzaniu tego pojęcia do Polski obserwowano próby utrwalenia zapisu fonetycznego jako naszego standardu krajowego. Jednak ostatecznie z biegiem czasu oficjalnie zostaliśmy tylko z wersją zapożyczoną. Zatem wpisując to słowo w wyszukiwarkach internetowych nie natrafimy na żaden sensowny artykuł dotyczący interesującego nas zagadnienia., a szukając w słownikach narazimy się jedynie na stratę czasu. Naszym zdaniem usilne próby dbania o czystość językową w dzisiejszych czasach mijają się trochę z celem. W dobie globalizacji i otwartości rynku pojęcia w biznesie powinny być ujednolicone językowo. Znacznie usprawniłoby to współpracę międzynarodową oraz  pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 20 =